AQUICK wodny niezawodny

AQUICK S.C. Źródło Żywiec
03-787 Warszawa, ul. Zabraniecka 82
tel.: 22 510-65-65; fax: 22 510-65-75
e-mail: bok@AQUICK.pl; strona: www.AQUICK.pl

Dostawy wody

 

Dostawy wody żywiec
 • Dostawy wody realizowane są bezpłatnie, z częstotliwością określoną w Umowie, bez potrzeby zamawiania.
 • Butle z wodą dostarczana są przez naszych Dostawców do pomieszczenia / miejsca wskazanego przez Odbiorcę.
 • Potwierdzeniem zrealizowanej dostawy jest Dowód Dostawy, podpisany przez Dostawcę i Odbiorcę; oryginał dokumentu pozostaje u Odbiorcy, kopia wraca do biura firmy i jest podstawą wystawienia faktutry.
 • Prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie dostarczone butle mają nieuszkodzone plomby zabezpieczające korki (folia termokurczliwa), prosimy o nieprzyjmowanie butli z uszkodzonymi plombami.
 • Dostawcy chętnie pomogą Państwu w usunięciu drobnych niedomagań urządzeń dozujących.
 • Dostawcy zawsze mają w samochodzie dostawczym kubeczki jednorazowe i syropy owocowe.
 • To Państwo decydujecie o liczbie wymienianych butli, stosowne polecenia prosimy przekazywać naszym Dostawcom.
 • Przy każdej dostawie należy wymienić wszystkie puste butle, ewentualną ich nadwyżkę można oddać Dostawcy.
 • Przy przewidywanych większych potrzebach prosimy zwiększyć liczbę butli; wiąże się to z koniecznością opłacenia kaucji. Kaucja jest depozytem - zwracamy ją w pełnej wysokości przy zwrocie niepotrzebnej butli.
 • W przypadku gdy zabraknie Państwu wody w okresie między dostawami, prosimy o zgłoszenie tego drogą telefoniczną. Jeśli przypadek taki występuje sporadycznie a na Państwa koncie rozliczeniowym nie ma zaległości zrealizujemy szybką dostawę interwencyjną. Takie dostawy interwencyjne realizujemy bezpłatnie.
 • Prosimy o zgłaszanie sytuacji, gdy dostawy wody nie są potrzebne, np. w okresie wyjazdu urlopowego.
 • Prosimy o pisemne zgłaszanie zmiany danych do faktury lub nowego adresu dostawy oraz terminu obowiązywania tych zmian.AQUICK wodny niezawodny

Zapraszamy do kontaktu!

AQUICK   Źródło Żywiec                                         Wyłączny dystrybutor:

tel.: 22 510-65-65     tel. kom.: 721-76-76-76
fax: 22 510-65-75     e-mail: bok@AQUICK.pl