spradŸ więcej
Aquick - Dostawca górskiej wody żródlanej
Mapa strony Poleć nas Kontakt
STREFA KLIENTA
Tu jesteś: strona głównastrefa klientaEksploatacja urządzeń dozujących
Szukaj:

Eksploatacja urządzeń dozujących


Dystrybutory wody

Najważniejsze zalecenia eksploatacyjne:

 • Dystrybutor ustawić i użytkować w pomieszczeniu o dodatniej temperaturze, miejscu zacienionym, wolnym od intensywnych zapachów, kurzu i oparów.
 • Urządzenia grzejąco - chłodzące podłączyć do gniazda zasilającego z bolcem uziemiającym.
 • Urządzenia grzejąco - chłodzące ustawić na poziomej powierzchni, w  razie potrzeby wypoziomować.
 • Należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza wokół urządzenia, nie ustawiać w pobliżu źródeł ciepła.
 • Przed założeniem butli należy oczyścić jej szyjkę i część stożkowa przy użyciu miękkiej ściereczki, zdjąć z kapsla folię ochronną i okrągłą nalepkę z logo.
 • Pompkę ręczną mocować bezpośrednio do szyjki butli po wcześniejszym zdjęciu folii ochronnej i kapsla.
 • Ceramiczny Mini Bar chronić przed możliwością pękninięcia lub rozbicia.
 • Urządzenia dozujące utrzymywać w czystości, często myć okolicę kraników, rynienkę ociekacza i kołnierz do osadzania butli.

 

Zasady użytkowania urządzeń i butli:

 • Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z wodą dostarczaną przez firmę ; użytkowanie innej wody może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 • Butle (pełne i puste) należy przechowywać w dodatniej temperaturze, w pomieszczeniach chłodnych, zacienionych, wolnych od kurzu i intensywnych zapachów.
 • W pierwszej kolejności należy zużyć butle dostarczone najwcześniej – te, które mają najwcześniejszą datę przydatności do spożycia.
 • Butle przeznaczone są wyłącznie do wody ŹRÓDŁO ŻYWIEC; nie należy napełniać ich we własnym zakresie inną wodą ani żadnymi innymi substancjami.
 • Przed założeniem butli należy oczyścić jej szyjkę i część stożkowa przy użyciu miękkiej ściereczki, zdjąć z kapsla folię ochronną i okrągłą nalepkę z logo; założenie butli z tymi elementami zabezpieczającymi może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i pogorszenia jakości czerpanej wody.
 • Prosimy nie pozostawiać urządzenia bez założonej butli z wodą; urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej; należy unikać wyłączania go z sieci.
 • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy czerpaniu gorącej wody na możliwość oparzenia. Woda czerpana z czerwonego kranika ma temperaturę około 90 stopni!
 • Niedopuszczalne jest samodzielne naprawianie urządzenia. 


projektowanie stron www Warszawa