spradŸ więcej
Aquick - Dostawca górskiej wody żródlanej
Mapa strony Poleć nas Kontakt
STREFA KLIENTA
Tu jesteś: strona głównadystrybutory butloweInstalacja i zasady użytkowania dystrybutorów
Szukaj:

Instalacja i zasady użytkowania dystrybutorów

 

1. Instalacja urządzenia:

 • Instalacja urządzenia odbywa się wraz z dostawą pierwszej partii butli z wodą. Dostawca ustawia i podłącza urządzenie w zgodnym z zaleceniami wybranym przez Państwa miejscu.
 • Podczas transportu urządzenie dozujące powinno być zabezpieczone kompletnym opakowaniem fabrycznym lub opakowaniem serwisowym; nie należy pochylać barku pod kątem większym niż 45°C.
 • Urządzenie dozujące należy ustawić w pomieszczeniu o temperaturze dodatniej, na równym i poziomym podłożu, w miejscu zacienionym, czystym, wolnym od intensywnych zapachów i kurzu.
 • Należy zapewnić dobrą cyrkulację powietrza wokół urządzenia (ustawiać min. 8 cm od ściany), nie powinno stać w pobliżu źródeł ciepła.
 • Przed założeniem butli należy oczyścić jej szyjkę i część stożkowa przy użyciu miękkiej ściereczki, zdjąć z kapsla folię ochronną i okrągłą nalepkę z logo; założenie butli z tymi elementami zabezpieczającymi może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i pogorszenia jakości czerpanej wody.
 • Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazda instalacji elektrycznej wyposażonego w styk ochronny (uziemienie); należy zwrócić uwagę na stan instalacji i gniazda.
 • Podłączenie urządzenia do instalacji elektrycznej i włączenie układu grzejącego i chłodzącego włącznikami znajdującymi się na tylnej ściance urządzenia może nastąpić dopiero po założeniu butli, napełnieniu obu zbiorników i odpowietrzeniu układu, tzn. wtedy gdy z obu kraników popłynie woda. Włączenie zasilania, gdy zbiornik ciepłej lub zimnej wody jest pusty spowoduje uszkodzenie urządzenia nie podlegające naprawie gwarancyjnej.
 • Ustawienie barku czy też zmiana miejsca może odbywać się tylko po wyłączeniu zasilania, opróżnieniu zbiornika gorącej wody, zdjęciu butli i opróżnieniu rynienki ociekacza.
 • Gdy urządzenie było przenoszone w inne miejsce, nie należy włączać go co najmniej przez 1/2 godziny.

 

2. Zasady użytkowania urządzeń i butli:

 • Urządzenie może być użytkowane wyłącznie z wodą dostarczaną przez firmę ; użytkowanie innej wody może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
 • Butle (pełne i puste) należy przechowywać w dodatniej temperaturze, w pomieszczeniach chłodnych, zacienionych, wolnych od kurzu i intensywnych zapachów.
 • W pierwszej kolejności należy zużyć butle dostarczone najwcześniej – te, które mają najwcześniejszą datę przydatności do spożycia.
 • Butle przeznaczone są wyłącznie do wody ŹRÓDŁO ŻYWIEC; nie należy napełniać ich we własnym zakresie inną wodą ani żadnymi innymi substancjami.
 • Przed założeniem butli należy oczyścić jej szyjkę i część stożkowa przy użyciu miękkiej ściereczki, zdjąć z kapsla folię ochronną i okrągłą nalepkę z logo; założenie butli z tymi elementami zabezpieczającymi może prowadzić do uszkodzenia urządzenia i pogorszenia jakości czerpanej wody.
 • Prosimy nie pozostawiać urządzenia bez założonej butli z wodą; urządzenie przeznaczone jest do pracy ciągłej; należy unikać wyłączania go z sieci.
 • Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy czerpaniu gorącej wody na możliwość oparzenia. Woda czerpana z czerwonego kranika ma temperaturę około 90 stopni!
 • Niedopuszczalne jest samodzielne naprawianie urządzenia.

 

3. Konserwacja:

 • Przed czyszczeniem urządzenia należy odłączyć przewód zasilający.
 • Barek należy utrzymywać w czystości; obudowę barku, okolice kraników, górny kołnierz i rynienkę ociekacza okresowo przecierać miękką ściereczką i roztworem płynu do mycia naczyń.
 • Jeżeli kurz lub inne obce substancje osiadły na tylnej kratce urządzenia, należy ją odkurzyć lub wytrzeć mokrą i delikatną ściereczką.
 • Po wyczyszczeniu urządzenie dokładnie osuszyć zanim zostanie podłączone do prądu.

 

Użytkowanie dystrybutorów firmy zgodnie z powyższymi zaleceniami przyczyni się do wydłużenie okresu eksploatacji urządzenia, a co za tym idzie również zmniejszenia kosztów prac naprawczych i serwisowych.
projektowanie stron www Warszawa